Privacy & cookies

Privacybeleid

GoAlacarte verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u ons steeds contacteren via .
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en het op maat samenstellen van reizen. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Verwerkingsdoeleinden

GoAlacarte verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor klanten- en dossierbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van reservaties, facturatie, reserveren van accommodatie, excursies of transport, facturatie en het verzenden van marketing).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: a) toestemming, b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van de klant worden gedeeld aan een andere partij, al dan niet buiten de EU (o.a. hotel, reisagent ter plaatse, autohuur, vliegtuigmaatschappij). GoAlacarte garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.f.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Anonieme gegevens

GoAlacarte kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor onze bezoekers en om eventueel misbruik te kunnen detecteren.

Gegegevensbeveiliging

GoAlacarte doet er alles aan om te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op een manier die uw privacy zo goed mogelijk beschermt en beveiligt. Al deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde en versleutelde database.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookies

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de websites van GoAlacarte kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site naar behoren te laten functioneren. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Wij wijzen u er echter op dat zonder het gebruik van cookies, u wellicht niet alle mogelijkheden van de websites kunt benutten.

Google Analytics

De websites van GoAlacarte maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.